ปิด

Serve people worldwide with the
“joy of expanding their life’s potential“ชินจิ อาโอยามะ

สารจาก

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยเว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้าที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและกิจกรรมใหม่ๆ ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และกิจกรรมเพื่อการกุศลในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

อ่านเพิ่มเติม

Subscribe to our mailing
list to stay up to date